Tuesday, September 5, 2017

अवशेषांची मुक्ती

ह्या नव्या शहरातही अवशेष आहेत
ह्या हरदम साजऱ्या आनंदांत अदृश्य  
कधीकाळी, जेव्हा दिवसाचा सारा उन्मनी ओसर सरून
पिवळ्या प्रकाशांत थबथबत्या रात्री जेव्हा रस्त्यांवर नसते कोणी
तेव्हा हे सारे अवशेष येऊन बसतात फूटपाथांवर
आणि आपापले भूतकाळ शिलगावतात
ह्या शहराखाली गाडली गेली आहेत अनेक शहरे
त्या शहरांच्या उत्सवांचे निर्माल्य
त्या शहरांच्या थडग्यांची माती
त्या शहरांतले निष्प्राण मंत्र
अजून आहेत ह्या अवशेषांत घोटाळून
केव्हातरी, जेव्हा ह्या धरतीच्या, ह्या मिलियन मिलियन पायांच्या
दबावाने बाटलीत भरलेला त्रस्त रिक्लेम्ड समंध बाटलीला धडका मारतो
त्या दिवशी हे अवशेष हसतात
त्या दिवशी, हे अवशेष घेतात कराल बळी  

आणि रक्ताच्या रेषांच्या रस्त्याने मुक्तीला जातात 

जेरी पिंटो ह्यांचे 'Murder in Mahim'

मला ह्या कादंबरीमध्ये सर्वात जास्त काय आवडलं असेल तर रोमन भाषेत येणारे हिंदी आणि मराठी शब्द. छ्या/छे असा उच्चार असलेली इंग्लिश कादंबरी अजून...