Tuesday, June 28, 2016

Light of the Seven


मंद झरावा मृत्यू  
शब्दांचा प्रहर मिटावा  
शोकाच्या उष्ण सुरांनी  
जगण्याचा हात सुटावा    

शहराच्या मरणासाठी     
काळाची वेडी साद   
स्मरणांच्या गाभाऱ्याला 
प्रतिमांचा खोल निनाद       

रस्त्यांच्या कल्लोळाला  
ध्येयांची थडगे हसती  
कबरीवरती सुकलेली  
फुले, फुलांची माती    

दृष्टीच्या आडोश्याला  
शरीरांचा क्लांत धुराळा  
सारी गुपिते लपलेला  
हा गर्भगूढ हिवाळा    

ह्या स्तब्ध जगाच्या मागे  
ही कुठे धुमसते आग  
कोणाच्या डोळ्यावरती  
ही न सरणारी जाग       

जेरी पिंटो ह्यांचे 'Murder in Mahim'

मला ह्या कादंबरीमध्ये सर्वात जास्त काय आवडलं असेल तर रोमन भाषेत येणारे हिंदी आणि मराठी शब्द. छ्या/छे असा उच्चार असलेली इंग्लिश कादंबरी अजून...