Sunday, June 17, 2018

वेगवेगळी दुःखे आणि पावसाळा

Tolstoy चं एक वाक्य आहे, ' Happy families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way'. माझी आवडती कोट आहे. 
ह्या पावसाळ्यांत मी विचार करतोय कि मला पाऊस पडलं कि का बरं वाटतंय. म्हणजे उपजीविका आणि जीविका म्हणून करायच्या गोष्टींचं झवतं गाढव इतकं जोरदार मागे लागलंय कि त्यांत खिडकीतून बाहेर असणारे ऋतू वगैरे लक्षात तरी का यावेत असं. 
मग मला वाटतं कि पावसाळ्याचं कौतुक पावसाळा म्हणून नाही, तर तो उन्हाळ्याच्या मागून येतोय म्हणून आहे. 
मुंबईत रहात असाल तर happy winters (or period from november to february) are all alike, every (fucking) summer is fucking crazy in its own way' 
हा पावसाळा नाही, ही उन्हाळ्यातून सुटका आहे. 
हा पावसाळा नाही, ही पुढच्या उन्हाळ्याच्या पाण्याची बेगमी झाल्याने येणारा सुटकेचा निश्वास आहे. हा निश्वास झाला कि आपण पावसाने कोलमडलेल्या लोकल ट्रेनवर वैतागू. 

अजिंठा-वेरूळ-औरंगाबादबद्दल काही टुरिस्ट निरीक्षणे

१. फार प्रखर नसलेला, पण चांगला फोकस होऊ शकणारा टॉर्च ही अजिंठामधील चित्रे बघण्यासाठी एकदम आवश्यक गोष्ट आहे. मोबाईलचे टॉर्च अजिबात उपयोगी ना...