Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013

शुद्ध देसी भडास

टीप: ह्या पोस्टचा आणि तत्सम चित्रपटाचा काही एक संबंध नाही. मिळेल त्या दगडाला शेंदूर लावून आपल्याला हवी ती गोष्ट सांगण्याच्या थोर परंपरेला अनुसरून सदर ब्लॉगपोस्ट लिहिण्यात आली आहे.
वैयक्तिक ईशारा: प्रस्तुत ब्लॉग संसारिक आनंद, धार्मिक, सामाजिक अभिमान, संस्कार अशा सगळ्या गोष्टींना घातक आहे. प्रस्तुत ब्लॉगपोस्ट ही ब्लॉग लिहिणाऱ्याच्या मनोरंजासाठी आहे. त्यात अन्य कोणाच्या मनोरंजनाचाही हेतू खरंतर नाही. तसे झाल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. तसेच सामाजिक संदेश, सामाजिक विधायक बदल, राष्ट्रनिर्मिती, संस्कार असा कुठलाही साईड इफेक्ट साधण्याचाही ह्या लिखाणाचा हेतू नाही. ब्लॉगरच्या क्षुद्र अस्तित्वापलीकडे हे सर्व आहे.       रोमान्स म्हणजे प्यार, प्यार म्हणजे शादी असं मला लहानपणी हिंदी चित्रपटांनी शिकवलं. पुढे इंग्लिश चित्रपटांनी, साध्या आणि निळ्या, ह्या तीन पायऱ्यांच्या मध्ये बराच टापू असतो असं शिकवलं. ह्या थिअरीवर मग चुकले-माकले प्रयोग झाले, गंगेत घोडं न्हालं आणि मग हा ‘शुद्ध देसी रोमान्स’ आला.        पिक्चरला जायच्या आधी मी दोन रिव्ह्यू, म्हणजे एकदम ऑन फिल्ड, ऐकलेले, ते म्हणजे हा ‘अशुद्ध विदेसी रोमा…